Uitnodiging bijeenkomsten schoolplan

Aan de ouders, de leerlingenraad en personeelsleden van de scholen van LVO Weert

  • BRAVO! College Cranendonck
  • Het College
  • Het Kwadrant
  • Philips van Horne


Beste dames en heren, jongens en meisjes,

Graag wil ik u uitnodigen voor één van de bijeenkomsten die we houden rondom het nieuwe (concept) schoolplan voor de periode 2018-2022. We houden een drietal bijeenkomsten en wel op:

  • maandag 27 november 2017 van 15.30 - 17.00 uur op Het College,
    Parklaan 1a Weert - Collegezaal
  • maandag 11 december 2017 van 15.30 - 17.00 uur op de Philips van Horne, Herenstraat 298 Weert - F-kantine
  • woensdag 13 december 2017 van 19.00 - 20.30 uur op Het Kwadrant, Thornstraat 7 Weert - aula

U bent welkom op de bijeenkomst van uw keuze. U hoeft hierbij geen rekening te houden met de locatie waaraan u zelf of middels uw zoon of dochter verbonden bent.


Programma

Tijdens de bijeenkomsten kijken we naar onderdelen die naar uw smaak aangevuld en verbeterd zouden moeten worden. We zullen de opbrengsten verwerken in een definitief plan dat we rond de jaarwisseling aan de medezeggenschapsraden aanbieden.

Voor de zomervakantie hebben we een aantal sessies gehouden met leerlingen, ouders en personeel, die vooral bedoeld waren om input te leveren voor dit plan. Die input hebben we na de vakantie in een tweetal zogenaamde schrijfsessies verwerkt in het concept plan dat nu voorligt. 

We stellen het op prijs als u tijdens een van deze bijeenkomsten een bijdrage zou willen leveren. Het schoolplan voor LVO Weert vormt immers het strategisch kader voor de verdere ontwikkeling van ons onderwijs  in de komende jaren voor onze leerlingen.


Aanmelden

Als u wilt komen dan kunt u zich hieronder aanmelden. Dit in verband met de verdere organisatie.  
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met hierin een link naar het concept schoolplan.


Met vriendelijke groet,
Namens de directies van LVO Weert/Cranendonck,


John Hausmans,
Voorzitter Centrale Directie LVO Weert/Cranendonck