Voorlichtingsavonden en proeflessen

Binnenkort maken jullie met je ouders/verzorgers en leerkrachten op de basisschool een keuze voor een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs. Een grote stap en belangrijke beslissing! Alle leerlingen groep 8 ontvangen via hun basisschool een uitnodigingsbrief voor de voorlichtingsavonden. Inschrijven voor deze avonden kan via onderstaand aanmeldformulier. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk zondag 7 januari 2018.

BRAVO! College Cranendonck: 15 januari 2018

Tijdens de informatieavond  krijgen ouders/verzorgers specifieke informatie over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast stelt het BRAVO! College zich voor.
De leerlingen van groep 8 mogen gedurende de presentatie voor de ouders deelnemen aan een 60-minuten durende workshop. Klik hier voor een uitgebreide toelichting over de workshops. Leerlingen dienen een keuze te maken uit de 6 aangeboden workshops.

Programma:

 • 18.30 uur: Inloop
 • 18.45 uur: Start voorlichting voor ouders en workshops voor leerlingen
 • 19.45 uur: Presentatie workshops
 • 20.15 uur: Einde

Het College Weert en KOERS: 16 januari 2018

Op Het College Weert kunnen ouders/verzorgers zich inschrijven voor 3 voorlichtingsrondes over leerstromen en speerpunten. Leerlingen volgen ondertussen een tweetal workshops. Wij verzoeken zowel de ouders/verzorgers als de leerlingen vooraf een keuze te maken.  

Het programma voor de ouders/verzorgers:

 • 18:00 - 18:30 uur: ontvangst in de hal
 • 18:30 - 19:00 uur: voorlichtingsronde 1
 • 19:05 - 19:35 uur: voorlichtingsronde 2
 • 19:40 - 20:10 uur: voorlichtingsronde 3
 • 20:10 - 20:35 uur: koffie en gelegenheid om vragen te stellen in de hal

Het programma voor de leerlingen:

 • 18:00 - 18:30 uur: ontvangst in de hal
 • 18:30 - 19:30 uur: workshop 1
 • 19:35 - 20:35 uur: workshop 2

 

INSCHRIJVEN OUDERS

Philips van Horne: 17 januari 2018

Op de Philips van Horne schrijven zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers zich vooraf in. De ontvangst vindt plaats in de aula tussen 18:00 - 18:30 uur. 
Inschrijven kan voor het eerste deel van de avond (18:30-19:30 uur) óf voor het tweede deel van de avond (19:30-20:30 uur).

OUDERS EN LEERLINGEN INSCHRIJVING 18:30 - 19:30 UUR
OUDERS EN LEERLINGEN INSCHRIJVING 19:30 - 20:30 UUR

Het Kwadrant: 18 januari 2018

U bent van harte welkom vanaf 18:45 uur. Om 19:00 uur start het programma voor vmbo en praktijkonderwijs. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers dienen zich in te schrijven. U kiest een van de volgende leerstromen: 

 • vmbo
 • praktijkonderwijs (PRO)*
 • vmbo en praktijkonderwijs (PRO)*

* Praktijkonderwijs is ingericht voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij de lessen. Vandaar dat de klassensamenstelling iets kleiner is dan bij het vmbo. Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs heeft u een indicatie/beschikking nodig. Uw basisschool kan u hierover informeren.

Ouders en leerlingen kunnen zowel bij praktijkonderwijs als bij vmbo een programma volgen. Na afloop is er voldoende ruimte voor ouders en leerlingen om nog vragen te stellen of een afspraak te maken.


PRAKTIJKONDERWIJS

Programma ouders praktijkonderwijs:

 • Presentatie door leerlingen
 • Presentatie over procedure met betrekking tot inschrijven en indicatie

Programma leerlingen praktijkonderwijs

 • De leerlingen zullen mini-lessen bijwonen om kennis te maken met praktijkonderwijs.

VMBO

Programma ouders vmbo:

 • Algemene presentatie over het vmbo
 • Tafelgesprekken met docenten en leerlingen

Programma leerlingen vmbo:

 • 18:45-19:00 uur: inloop
 • 19:00-19:45 uur: les 1
 • 20:00-20:45 uur: les 2

INSCHRIJVEN

Maak een keuze uit een van de volgende leerstromen:
Leerlingen en ouders die praktijkonderwijs kiezen zijn nu klaar met invullen.
Als een leerling vmbo kiest dan verzoeken wij de leerling om hieronder een keuze te maken.