LVO-Weert

LVO-Weert maakt onderdeel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO-Weert verbindt de Philips van Horne, Het Kwadrant en Het College Weert en BRAVO! College Cranendonck. Bovendien gaat LVO-Weert per 1 augustus 2016 van start met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’.

Deze drie scholen hebben besloten samen te werken om het gemeenschappelijk onderwijsaanbod en de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te garanderen. We willen voorkomen, dat wanneer de daling van het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs inzet, het onderwijs in de gemeente Weert en Cranendonck verschraalt.

LVO-Weert wil samen met ouders en leerlingen bouwen aan:

 • Talentontwikkeling, waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat.
 • Kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs.
 • Breed onderwijsaanbod, waaronder Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, Technasium en Sportklassen.
 • Samenwerking met het primair onderwijs, vervolgonderwijs en bedrijfsleven.

De scholen hebben één gezamenlijke centrale directie en een servicepunt dat voor alle drie de scholen op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair werkzaam is. De scholen hebben alle drie een eigen locatiedirecteur, die ondersteund wordt door een sectordirecteur.


Koers

LVO-Weert gaat per 1 augustus 2016 van start met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’. Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum waarbij de leerling zelf richting geeft aan en eigenaar is van zijn leerproces. Kernwoorden zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching. Binnen Koers werken leerlingen en docenten met elkaar samen, willen leerlingen graag leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten.

 


Goed onderwijs voor iedereen

In Weert bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we in Weert te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje (+/- 12 minuten).  

 

Aanmelden

Dit schooljaar maakt u met uw kind een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Weet u al welke school het wordt? Zoekt u een Topsport Talentschool? Wil uw kind graag Tweetalig Onderwijs volgen? Of zoekt hij of zij het meer in de Techniek? De scholen van LVO-Weert bieden een breed onderwijsaanbod met veel onderwijskundige extra’s. Zo is er altijd wel een school die past bij de talenten van uw kind. Aanmelden op één van de scholen van LVO-Weert kan op maandag 7 en dinsdag 8 maart a.s. van 19:00 tot 21:00 uur.


Aanmelden

Leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 starten met VMBO-Basis, VMBO-Kader of het Praktijkonderwijs kunnen zich aanmelden op Het Kwadrant. Aanmelden voor MAVO en HAVO kan op de Philips van Horne, aanmelden voor Atheneum en Gymnasium op Het College Weert. Aanmelden op het BRAVO! College Cranendonck kan voor de vierjarige MAVO en de eerste twee leerjaren van VMBO-basis, VMBO-kader, HAVO en Atheneum.


Aanmelden Koers

Leerlingen die volgend schooljaar beginnen op het voortgezet onderwijs (mavo-havo-atheneum), kunnen zich aanmelden voor het nieuwe onderwijsconcept 'Koers'. Aanmelden gebeurt via de reguliere opleidingen op maandag 7 en dinsdag 8 maart. Ouders en leerlingen kunnen tijdens het aanmelden aangeven of ze interesse hebben in Koers. LVO-Weert organiseert vervolgens op maandag 14 maart om 19:00 uur een informatieavond Koers, in de F-kantine van de Philips van Horne. Na de voorlichtingsavond hebben leerlingen en hun ouders nog tot maandag 21 maart de tijd om zich definitief aan te melden.

 

Benodigde documenten

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten nodig:

 • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling.
 • Het BSN-nummer van de leerling.
 • Adviesformulier VO van de basisschool.

Het aanmeldformulier is hier tevens te downloaden. Ouders/verzorgers die dat op prijs stellen, kunnen het formulier uitprinten en thuis invullen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, willen wij u vragen om het ingevulde formulier mee te nemen naar de aanmeldavond.

 

Locaties

 • Het Kwadrant - Thornstraat 7, Weert
 • Philips van Horne - Wertastraat 1, Weert
 • Het College Weert - Parklaan 1a, Weert
 • BRAVO! College Cranendonck – Jan van Schoonvorststraat 1, Budel