LVO Weert

LVO-Weert maakt onderdeel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO Weert verbindt de Philips van Horne, Het Kwadrant en Het College Weert en BRAVO! College Cranendonck. Bovendien is LVO-Weert in het schooljaar 2016-2017 van start gegaan met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’.

Deze vier scholen hebben besloten samen te werken om het gemeenschappelijk onderwijsaanbod en de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te garanderen. LVO Weert wil samen met ouders en leerlingen bouwen aan:

 • Talentontwikkeling, waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat.
 • Kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs.
 • Breed onderwijsaanbod, waaronder Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, Technasium en Sportklassen.
 • Samenwerking met het primair onderwijs, vervolgonderwijs en bedrijfsleven.

De scholen hebben één gezamenlijke centrale directie en een servicepunt dat voor alle drie de scholen op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair werkzaam is. De scholen hebben alle drie een eigen locatiedirecteur, die ondersteund wordt door een sectordirecteur.

Koers

LVO-Weert is in het schooljaar 2016-2017 gestart met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’. Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum waarbij de leerling zelf richting geeft aan en eigenaar is van zijn leerproces. Kernwoorden zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching. Binnen Koers werken leerlingen en docenten met elkaar samen, willen leerlingen graag leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten. 

Open Huis

De scholen van LVO Weert organiseren ook dit jaar een Open Huis. Ditmaal wederom op vier avonden van 9 t/m 12 oktober 2017 tussen 17:00 en 21:00 uur. Leerlingen, ouders en andere belangstellenden kunnen ‘sfeer proeven’ op de scholen en actief deelnemen aan de activiteiten. Er zal veel aandacht zijn voor de specifieke speerpunten van de scholen, zoals het Technasium, het Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, de Topsport Talentschool, KOERS en de zesjarige techniekopleiding.

Tijdens de voorlichtingsavonden/proeflessen voor groep 8 in januari wordt vervolgens uitgebreide informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten).


Data Open Huis

 • Maandag 9 oktober 2017: BRAVO! College Cranendonck, Jan van Schoonvorststraat 1, Budel
  17:00 - 21:00 uur
  Onderwijs: vmbo basis en kader, mavo, havo en atheneum

 • Dinsdag 10 oktober 2017: Het College Weert, Parklaan 1a, Weert
  17.00 – 21.00 uur
  Onderwijs: atheneum en gymnasium, KOERS

 • Woensdag 11 oktober 2017: Philips van Horne, Herenstraat 298, Weert
  17.00 – 21.00 uur
  Onderwijs: mavo en havo

 • Donderdag 12 oktober 2017: Het Kwadrant, Thornstraat 7, Weert                                                                                   
  17.00 – 21.00 uur
  Onderwijs: vmbo basis en kader, praktijkonderwijs (PRO)

OpenHuis_button.jpg

Voorlichtingsavonden en proeflessen

In januario staan de voorlichtingsavonden met proeflessen/workshops gepland. Data en locaties ziet u hieronder. Op elke avond bent u met uw zoon en/of dochter uit groep 8 van harte welkom voor informatie over alle leerstromen en speerpunten. Ouders en leerlingen van groep 8 hebben via hun basisschool al een uitnodigingsbrief ontvangen. Online inschrijven kan vanaf november via deze website.

Op de locaties begint de voorlichting om 18:30 uur met presentaties voor de ouders/verzorgers over de leerstromen (vmbo-bk, techniekopleiding, mavo, havo, atheneum, gymnasium) en speerpunten (o.a. Tweetalig Onderwijs, Technasium). Ondertussen kunnen de leerlingen deelnemen aan een aantal proeflessen/workshops. De avonden eindigen om 20:30 uur.


Data

 • Maandag 15 januari 2018                                                                                    
  BRAVO! College Cranendonck, Jan van Schoonvorststraat 1, Budel

 • Dinsdag 16 januari 2018                                                                                         
  Het College Weert en KOERS, Parklaan 1a, Weert

 • Woensdag 17 januari 2018                                                                                      
  Philips van Horne, Herenstraat 298, Weert

 • Donderdag 18 januari 2018                                                                                        
  Het Kwadrant, Thornstraat 7, Weert

Goed onderwijs voor iedereen

In Weert bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we in Weert te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje (+/- 15 minuten).  

Aanmelden?

Kom jij volgend jaar naar één van onze scholen? Je bent van harte welkom! Aanmelden kan op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018 van 19:00 tot 21:00 uur.

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten nodig:

 • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling óf een uittreksel van het bevolkingsregister.
 • Het BSN-nummer van het kind. 
 • Het adviesformulier VO van de basisschool

Het aanmeldformulier is hier tevens te downloaden. Ouders/verzorgers die dat op prijs stellen, kunnen het formulier uitprinten en thuis alvast invullen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, willen wij u vragen om het ingevulde formulier mee te nemen naar de aanmeldavond.

De kennismakingsavonden voor de nieuwe leerlingen zijn op maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018.